Coraz więcej osób szuka naturalnych rozwiązań problemów zdrowotnych i zastanawia się, czy probiotyki na biegunki rzeczywiście działają. Probiotyki to preparaty zawierające odpowiednie szczepy bakterii (ewentualnie drożdże), które wspierają funkcjonowanie układu pokarmowego, wspomagając tym samym terapię wielu schorzeń.

Probiotyki na biegunki

Biegunka

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia, biegunka obejmuje oddawanie przynajmniej 3 luźnych lub wodnistych stolców na dobę. W zależności od czasu trwania biegunki dzieli się je na ostre, przewlekłe i przetrwałe.

Czym są probiotyki?

Probiotyki to preparaty zawierające żywe mikroorganizmy wykazujące korzystny wpływ na zdrowie. Nie są to jednak losowo wybrane bakterie czy drożdże. Aby dany mikroorganizm mógł zostać nazwany probiotycznym, musi spełnić szereg warunków. Między innymi musi być niepatogenny, nietoksyczny, wykazywać zdolność przeżycia w drogach pokarmowych człowieka i wywoływać efekty terapeutyczne.

Wpływ probiotyków na leczenie biegunek

Istnieje wiele rodzajów biegunek i równie wiele przyczyn tej dolegliwości. Dzięki dołączeniu probiotyków do codziennej diety można wspierać leczenie objawów następujących rodzajów biegunek:

  • ostrą infekcyjną;
  • szpitalną;
  • związaną z antybiotykoterapią;
  • wywołaną Clostridium Difficile;
  • podróżnych.

Biegunka ostra infekcyjna

Większość przypadków ostrych biegunek ma charakter infekcyjny i samoograniczający. W pierwszej kolejności, przy podejrzeniu tego typu biegunki, należy zróżnicować ją z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, takimi jak np. zespół jelita drażliwego czy nietolerancją laktozy. Probiotyki stosowane w tym przypadku skracają czas trwania biegunki i zmniejszają o około 60% ryzyko utrzymywania się jej powyżej 4 dni.

Biegunka szpitalna

Rozwój zakażenia szpitalnego powoduje wystąpienie biegunki o etiologii rotawirusowej. Pojawia się ona zwykle w drugiej lub jeszcze kolejnej dobie po przyjęciu do szpitala i znacznie zwiększa koszta hospitalizacji, wydłużając jednocześnie czas pobytu pacjenta w szpitalu. Wykazano, że niektóre probiotyki mogą zapobiegać wystąpieniu tej biegunki. Jednak konieczna jest jednocześnie prawidłowa higiena osobista.

Biegunka związana z antybiotykoterapią

Każdy antybiotyk może stanowić przyczynę rozwoju biegunki. To częsty efekt uboczny podczas antybiotykoterapii. Antybiotyki niszczą bowiem nie tylko patogenne bakterie krążące po organizmie, ale również korzystne bakterie zasiedlające układ pokarmowy i wchodzące w skład mikroflory jelitowej. Właśnie z tego względu lekarze przepisując antybiotyk zalecają jednoczesną suplementację probiotykami – aby zrównoważyć negatywny efekt działania tych leków na układ pokarmowy.

Biegunka wywołana Clostridium Difficile

Bakterie Clostridium Difficile przyczyniają się do rozwoju wielu rodzajów biegunek – w 25% wpływają na pojawienie się biegunki podczas antybiotykoterapii. Dodatkowo związane są z większością przypadków rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i zakażeń szpitalnych. Udowodniono, że probiotyki chronią przed wystąpieniem tego rodzaju biegunek aż o ponad 60% i zmniejszają ryzyko nawrotu zakażenia.

Biegunka podróżnych

Biegunka podróżnych występuje zwłaszcza u osób podróżujących do krajów niskorozwiniętych, w których reżim sanitarny nie jest odpowiednio wysoki. Przyczyną biegunek podróżnych jest zatem zakażenie bakteriami, najczęściej E. Coli. Badania udowodniły, że suplementacja probiotykami na około 3 tygodnie przed podróżą do takich krajów zmniejsza ryzyko rozwoju biegunki podróżnych o ponad 20%.

Jakie probiotyki na biegunki?

Udowodniono korzystny wpływ suplementacji szczepów Sacharomyces boulardi, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus acidophilus na łagodzenie biegunek u dzieci. Dodatkowo wymienione szczepy skracają czas trwania biegunki u dzieci o około 1 dzień.

Uważa się, że terapia probiotykami powinna być celowana. O ile u dzieci wymienione wyżej drobnoustroje przynoszą korzyści bez względu na przyczynę biegunki, tak u osób dorosłych należy dobrać odpowiednie probiotyki do przyczyny problemu.

W przypadku osób dorosłych wykazano korzystne działanie Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) i Saccharomyces boulardii na leczenie biegunek infekcyjnych, choć istnieją poważne przesłanki, że inne szczepy również mogą wykazywać terapeutyczne działanie. Z kolei lecząc biegunkę szpitalną należy siegnąc po LGG, ponieważ działanie tylko tego szczepu zostało potwierdzone klinicznie. Biegunka występująca w trakcie antybiotykoterapii wymaga zastosowania S. Boulardii, podobnie jak przy biegunce podróżnych.

Bibliografia

  1. Wasielica-Berger J., Ostra biegunka, Gastroenterologia Kliniczna, 1/2018.
  2. Szajewska H., Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna, 1/2014.
  3. Gałecka M., Basińska A., Bartnicka A., Probiotyki – implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Forum Medycyny Rodzinnej, 5/2018.
Polecane produkty: