Lactobacillus rhamnosus to najlepiej poznane i najbardziej popularne bakterie probiotyczne, czyli korzystnie wpływające na cały organizm. Zostały wyizolowane z organizmu ludzkiego już w 1983 roku. Należą do bakterii Gram-dodatnich i do bakterii kwasu mlekowego.

Lactobacillus rhamnosus

Charakterystyka Lactobacillus rhamnosus

Cechami charakterystycznymi dla omawianego szczepu bakterii są:

 • ludzkie pochodzenie;
 • bezpieczeństwo;
 • zdolność do przeżycia i aktywności metabolicznej w przewodzie pokarmowym;
 • korzystne oddziaływanie na zdrowie człowieka;
 • oporność na działanie kwasu solnego i żółci;
 • aktywność antagonistyczna w stosunku do patogenów.

Bakterie z grupy Lactobacillus rhamnosus bardzo często wykorzystywane są jako składnik preparatów probiotycznych. Dzieje się tak, ponieważ są bezpieczne, efektywne i trwałe. Spełniają wszystkie kryteria niezbędne do tego, aby nazwać bakterie probiotycznymi.

Zobacz również: Lactobacillus acidophilus.

Działanie Lactobacillus rhamnosus

Udokumentowano skuteczne działanie Lactobacillus rhamnosus w 4 głównych schorzeniach:

 • zmniejszona odporność i nawracające infekcje;
 • biegunki różnego pochodzenia;
 • problemy związane z przewodem pokarmowym (w tym np. zespół jelita drażliwego);
 • atopowe zapalenie skóry i choroby o podłożu alergicznym.

Najszersze zastosowanie Lactobacillus rhamnosus udokumentowano w profilaktyce i leczeniu biegunki poantybiotykowej, która wiąże się właśnie z zaburzeniem składu i funkcji naturalnej mikroflory jelitowej.

Podwyższanie odporności

Bakterie jelitowe pełnią funkcje nie tylko związane z trawieniem i pasażem jelitowym. Odnoszą się do całego organizmu. To właśnie one warunkują przepuszczalność błony śluzowej jelita cienkiego – jeśli ich skład i działanie są odpowiednie, patogeny oraz toksyny nie przedostają się ze światła jelita do układu krwionośnego. Ulegają wydaleniu z masami kałowymi. Jeśli jednak dojdzie do jakichkolwiek zaburzeń w obrębie naturalnej mikroflory jelitowej, patogeny oraz szkodliwe związki chemiczne z łatwością przedostają się do ustroju powodując liczne szkody. Odporność organizmu jest wówczas znacznie niższa.

Biegunki

Uważa się, że biegunki po stosowaniu antybiotyków dotyczą nawet 40% pacjentów. Powodem jest dysbioza mikroflory jelitowej wskutek działania leków. Antybiotyki nie działają bowiem wybiórczo niszcząc jedynie szkodliwe bakterie – swoją czynnością obejmują wszystkie drobnoustroje organizmu, także te pozytywne zasiedlające jelita. Stosowanie probiotyków zawierających Lactobacillus rhamnosus jednocześnie z antybiotykami znacznie obniża ryzyko epizodów biegunek.

Zobacz również: Probiotyk przy antybiotyku.

Problemy układu pokarmowego

W dzisiejszych czasach poważnym problemem są schorzenia przewodu pokarmowego o charakterze przewlekłym – np. choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół jelita drażliwego czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wykazano, że regularne przyjmowanie Lactobacillus rhamnosus zmniejsza intensywność lub nawet całkowicie eliminuje niektóre objawy, takie jak zaparcia, biegunki, wzdęcia, bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku i inne. W terapii tego typu schorzeń probiotyki uznawane są za bezpieczne i wysoce skuteczne metody wspomagające.

Choroby alergiczne

Badania wykazały skuteczność stosowania szczepu Lactobacillus rhamnosus w profilaktyce atopowego zapalenia skóry u dzieci z wysokim ryzykiem choroby. Podawanie go kobietom ciężarnym obciążonym atopią w ostatnim trymestrze ciąży oraz ich nowo narodzonym dzieciom przez sześć pierwszych miesięcy życia istotnie zmniejszyło ryzyko zmian skórnych. Podobnie w przypadku chorób alergicznych, które w dużym stopniu wiążą się z obniżeniem odporności i nieprawidłową reakcją organizmu na różnego rodzaju bodźce. Probiotyki mają wpływ na stabilizację reakcji organizmu.

Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Szachta P., Efektywność szczepu Lactobacillus Rhamnosus GG w eliminacji nosicielstwa enterokoków opornych na wankomycynę z przewodu pokarmowego, Zakażenia, 4/2012.
 2. Czerwionka-Szaflarska M., Romańczuk B., Probiotyki w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci, Forum Medycyny Rodzinnej, 2/2010.
 3. Kupryś-Caruk M., Chabłowska B., Stefańska I., Piasecka-Jóźwiak K., Kotyrba D. Wpływ szczepów bakterii Lactobacillus Plantarum oraz Lactobacillus Rhamnosus na skład mikrobioty jelitowej, parametry biochemiczne i morfologię krwi kurcząt brojlerów. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2/2018.