Dobry probiotyk na drażliwe jelita jest w stanie wyciszyć objawy chorobowe i doprowadzić do dłuższej remisji. Uważa się bowiem, że zespół jelita drażliwego wynika z połączenia dwóch czynników – psychologicznych (nadmiar stresu, problemy osobiste, wrażliwe usposobienie) oraz związanych z zaburzeniami składu i jakości mikroflory jelitowej. W leczeniu stosuje się więc najczęściej modyfikację stylu życia (diety i aktywności fizycznej), psychoterapię oraz probiotykoterapię.

Dobry probiotyk na drażliwe jelita

Zespół jelita drażliwego – przyczyny

Mimo licznych badań i znacznego postępu medycyny nie wyjaśniono jednoznacznie pierwotnej przyczyny choroby. Istotny wpływ mają przede wszystkim nawyki żywieniowe, wpływające na utrzymanie lub zaburzenie równowagi we florze bakteryjnej przewodu pokarmowego. Mikroflora przewodu pokarmowego komunikuje się z resztą organizmu przez komórki nabłonka przewodu pokarmowego, układu odpornościowego i nerwowego, wytwarzając i uwalniając różne substancje. Istnieją doniesienia, że mikrobiota jelit może być modulowana przez sygnały płynące z ośrodkowego układu nerwowego, dlatego stres w życiu i problemy o podłożu psychicznym nasilają lub uaktywniają zespół jelita drażliwego.

Pewne jest, że wpływ na wystąpienie choroby oraz zaawansowanie jej objawów ma mikroflora jelitowa. Przeprowadzono badania porównujące jej skład i ilość u osób chorych oraz zdrowych, różnice były zauważalne. Właśnie dlatego w terapii zespołu jelita drażliwego dąży się przede wszystkim do przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej. Jedną z metod jest probiotykoterapia.

Dobry probiotyk na drażliwe jelita

Probiotyki to inaczej żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach mają korzystne działanie zdrowotne u gospodarza. Bakterie probiotyczne są odpowiednio hodowane i selekcjonowane, muszą spełniać szereg wymagań zanim trafią do sprzedaży pod postacią suplementów diety czy żywności probiotycznej. W zespole jelita drażliwego największe znaczenie mają następujące bakterie:

A także grzyby drożdżopochodne Saccharomyces cerevisiae. Probiotyczne szczepy powinny mieć ściśle określoną przynależność rodzajową i gatunkową, a skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania muszą zostać potwierdzone badaniami. Skuteczność odpowiednio dobranych probiotyków w terapii jelita drażliwego została wielokrotnie potwierdzona. Współcześnie uważa się, że probiotykiem o największym potencjale terapeutycznym jest szczep Bifidobacterium infantis 35624.

Szukając dobrego probiotyku na drażliwe jelita należy więc przede wszystkim patrzeć na skład produktu. Najlepiej, aby zawierał wszystkie wymienione wyżej szczepy – im więcej odpowiednio dobranych bakterii, tym korzystniejsze i bardziej kompleksowe działanie. Probiotyk powinien być także przebadany, co musi być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Zobacz również: Probiotyki wieloszczepowe.

Badania kliniczne

Aby potwierdzić skuteczność probiotyków warto bliżej przyjrzeć się badaniom klinicznym przeprowadzonym w ostatnich latach. Jedno z nich wykonano z udziałem 40 ochotników zmagających się z zespołem jelita drażliwego, wykorzystując podwójną ślepą próbę. Badanie wykonał zespół doświadczonych gastroenterologów, podając ochotnikom probiotyki zawierające Lactobacillus plantarum oraz placebo. U wszystkich osób stwierdzono poprawę samopoczucia i stanu zdrowia po podaniu probiotyku. Zwłaszcza w odniesieniu do zmniejszenia wzdęć i bólów brzucha. Inne badanie obejmowało podaż probiotyków zawierających Bifidobacterium bifidum 122 chorym. Poprawę zaobserwowano u 52% osób, przy czym po podaniu placebo jedynie u 21% badanych.

Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Pawlak K., Rudzik R., Lewiński M., Majcher S., Słuczanowska-Głąbowska S., Dieta L-Fodmap w leczeniu zespołu jelita drażliwego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2/2017.
  2. Januszewicz W., Rola bakterii jelitowych w patofizjologii i leczeniu zespołu jelita drażliwego, Gastroenterologia Kliniczna, 1/2014.
  3. Adrych K., Rydzewska G., Rozpoznawanie i leczenie zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce lekarza rodzinnego, Varia Medica, 1/2020.
  4. Dworzański T., Fornal R., Koźba Ł., Celiński K., Dworzańska E., Rola mikrobioty jelitowej w zespole jelita nadwrażliwego, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 72/2018.