Probiotyki dla dzieci praktycznie niczym nie różnią się od tych stosowanych przez osoby dorosłe. Z pewnością nie zaszkodzą dziecku, mogą nawet wesprzeć leczenie wielu schorzeń.

Probiotyki dla dzieci

Charakterystyka probiotyków

Probiotyki to żywe mikroorganizmy (głównie bakterie probiotyczne Lactobacillus i Bifidobacterium oraz drożdżaki Saccharomyces boulardii), które wywierają korzystne działanie na ustrój poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej. Aby żywność lub produkt został uznany jako probiotyk, musi przejść szereg badań klinicznych i spełnić wszystkie wymagane warunki. Przede wszystkim oceniane mikroorganizmy muszą wykazywać potwierdzone efekty zdrowotne i nie mogą szkodzić.

Do głównych działań probiotyków zalicza się:

  • hamowanie wzrostu chorobotwórczych mikroorganizmów na zasadzie konkurencji międzygatunkowej oraz ograniczanie miejsc przylegania dla mikroorganizmów chorobotwórczych;
  • ograniczanie procesów zapalnych w jelitach;
  • regulacja aktywności mikroflory jelitowej;
  • wpływ na błonę śluzową jelit i zmieniane śluzu, w efekcie czego m.in. uszczelnienie bariery jelitowej;
  • poprawę odporności.

Ponadto probiotyki skutecznie wspierają terapię niektórych schorzeń, głównie związanych z układem pokarmowym (zaparcia, biegunki, zespół jelita drażliwego itd.), ale również wynikających z zaburzeń psychicznych (np. depresja).

Mikroflora jelitowa dzieci

Drogi pokarmowe w życiu płodowym są jałowe, dopiero podczas porodu następuje pierwszy kontakt tych dróg z mikroorganizmami. Na samym początku noworodek zasiedlany jest przez bakterie względnie beztlenowe, które pochodzą z pochwy matki. To one zapoczątkowują rozwój flory jelitowej. Po kilku dniach następuje stopniowy rozwój bakterii, głównie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, ale i innych. Szacuje się, że czas formowania względnie stałej mikroflory przewodu pokarmowego dzieci wynosi około 2 lat.

Opisana wyżej sytuacja ma miejsce u noworodków urodzonych siłami natury i karmionych mlekiem matki. W przypadku konieczności przeprowadzenia cięcia cesarskiego sprawa prezentuje się nieco inaczej. U tych dzieci nie ma momentu kontaktu z pochwą matki, zatem ich przewód pokarmowy zostaje kolonizowany w sposób przypadkowy, bakteriami znajdującymi się w środowisku szpitalnym. Często wykazują one właściwości potencjalnie chorobotwórcze. Zaś rozwój prawidłowych bakterii jelitowych następuje znacznie później niż w przypadku dzieci urodzonych naturalnie. W przypadku dzieci urodzonych w wyniku cięcia cesarskiego ważne jest karmienie piersią, ponieważ mleko matki zawiera oligosacharydy będące prebiotykami. Oznacza to, że stanowią pożywkę konieczną do rozwoju bakterii jelitowych.

Probiotyki u niemowląt

W mleku matki znajduje się spora ilość prebiotyków, które pobudzają mikroflorę jelitową dziecka do rozwoju. Wykazano, że stężenie tych substancji wynosi około 1,5-2,3 g/100 ml mleka początkowego i 0,8-1,2 g/100 ml mleka dojrzałego.

Nie wszystkie niemowlęta mogą jednak być karmione piersią (z różnych względów). Wówczas należy takiemu dziecku podawać produkty mleczne wzbogacone lub typowe probiotyki, których jest coraz więcej na rynku. Odgórnie zaakceptowano dodatek substancji prebiotycznych do produktów mlecznych przeznaczonych dla niemowląt w proporcji 9:1 i stężeniu 0,4-0,8 g/100 ml.

Szczególnie istotne jest zwiększenie ilości bakterii z rodzaju Bifidobacterium, których powinno być w jelicie grubym najwięcej. Sugeruje się korzystny wpływ probiotyków na zmniejszanie popularnej dolegliwości tego okresu, jaką jest kolka niemowlęca.

Probiotyki dla dzieci starszych

W przypadku starszych dzieci istotna jest naturalność probiotyków. Dlatego w pierwszej kolejności warto sięgnąć po naturalne, fermentowane produkty mleczne, takie jak mleko, kefir, jogurt naturalny czy maślanka. Zawierają one nie tylko bakterie probiotyczne, ale również cenne pierwiastki i inne wartościowe składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu.

W przypadku starszych dzieci podaż takich produktów jest wyjątkowo łatwa. Chcąc podać dziecku jogurt naturalny można połączyć go z ulubionymi owocami czy płatkami, co z pewnością zachęci dziecko do sięgnięcia po taką przekąskę.

Probiotyki dla dzieci sprawdzają się zwłaszcza w przypadku przewlekłych biegunek, zaparć, dolegliwości bólowych brzucha, a także przy mniej specyficznych dolegliwościach, np. alergiach czy ostrym zapaleniu ucha środkowego.

Bibliografia

  1. Szajewska H., Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia kliniczna, 1/2014.
  2. Ignyś I., Piątkowska P., Cichy W., Probityki i prebiotyki w żywieniu i leczeniu dzieci, Pediatria Polska, 1/2008.
  3. Szajewska H., Zastosowanie probiotyków w pediatrii, Standardy Medyczne, 5/2008.
Polecane produkty: